AVUKAT SORULARI

Aile Hukuku

  • Boşanma Davası İle Birlikte Maddi ve Manevi Tazminat Boşanma Davası İle Birlikte Maddi ve Manevi Tazminat *Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi…
  • Taşınmaz Üzerine Aile Konutu Şerhi Konulması Taşınmaz Üzerine Aile Konutu Şerhi Konulması *Aile konutu şerhi ile ilgili uygulama olan  Tapu Sicil Müdürlüklerince talep halinde şerh konulabilmesi artık mümkün değildir. *Eşlerin…
  • Evlat Edinme Evlat Edinme Evlat Edinme    : *İster tek başına ister eşlerin ikisi birden evlat edinsinler, evlat edinilen ile evlat edinen arasında…
  • Yaş Küçültme Büyütme Yaş Küçültme Büyütme Yaş Küçültme Büyültme Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi : *Ülkemizde nüfus kayıtlarında değişiklik yapılabilmesi için mutlaka bir dava açılması ve…
Tüm Aile Hukuku Yazıları

Miras Hukuku

  • Miras Üzerinde Tasarrufun Kapsamı -4721 Sayılı Yasanın 505. maddesi,miras üzerindeki tasarruf hakkının kapsamını düzenler. -Mirasbırakan, mirasın saklı pay dışında kalan kısmı için…
  • Mirasçılıktan Çıkarma Nedenleri -4721 Sayılı Yasanın 510.Maddesi mirasçılıktan çıkarma sebeplerini düzenlemiştir. -Mirasbırakan bazı şartların gerçekleşmesi halinde ;saklı pay sahibi mirasçısını mirasçılıktan…
  • Mirastan Feragat Durumunda Tenkis *Mirasbırakan , mirastan feragat eden mirasçıya, sağlığında terekenin tasarruf edilebilir kısmını aşan edimlerde bulunmuşsa; diğer mirasçılar bunun tenkisini…
  • Miras Ortaklığı *Mirasçıların birden çok olması halinde, mirasın intikalinden paylaşıma kadar geçecek  süre içinde, mirasçılar arasında tüm terekeyi kapsayan bir…
Tüm Miras Hukuku Yazıları

Sık Sorulan Sorular -> Boşanma, Velayet, Reddi Miras, Tazminat ...

Öncelikle Çözüm Hukuk - İzmir Avukat Websitemize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Yıllardan beri gerek müvekkillerimizden gerekse web sitemizin kullanıcılarından gelen soruları toparlayarak bir "Sık sorulan avukat soruları" oluşturmayı hedefledik.  

İzmir avukatlarından Sami Günsen ve Volkan Kul'un kişisel avukatlık deneyimlerinin bir sonucu olan bu veritabanının tamamına "Avukatlara sık sorulan sorulan" ana başığımızdan ulaşabilirsiniz.

 

Soru : Hukuk sistemimizde davaların avukat marifetiyle takibi zorunlu mudur?

Ülkemizde davanın avukat marifetiyle zorunluluğu yoktur. Birey olarak dava açabilir, yürütebilir ve sonuçlandırabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken husus, usul hataları yaparak hak kayıplarına uğranmamasıdır.


Soru :Avukatlık mesleğinde uzmanlaşma var mıdır? Boşanma avukatı, miras avukatı diye bir ayrım var mıdır?

Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra avukatlık mesleğine başlayan her avukat her türlü dava ve işi yürütebilir. Bu nedenle avukatlar arasında boşanma avukatı, miras avukatı gibi bir ayrım yapılmamaktadır; sadece bir avukat süreç içerisinde bir alanda çalışarak mesleki birikim ve tecrübesini yönelterek, o alanda daha yetkin ve yeterli bir hale gelebilir.

 

Soru :Tazminat davası açmak için en temel koşul nedir? Tazminat rakamı neye göre belirlenir?

Tazminat davası açabilmenin koşullarını en temel ve basit anlamda açıklarsak; tazminat istediğiniz kişi kusurlu olmalı ve bu kusurlu davranışı ile size zarar vermiş olmalıdır. İstenilecek tazminat miktarında kusur ve zarar belirleyici olacaktır. Tazminat zenginleşme aracı olamaz.

 

Soru :Yurtdışında verilmiş bir boşanma kararının tanıma ve tenfizi için Türkiye'ye gelmek şart mıdır?

Yurtdışında verilmiş bir boşanma kararının tanıma ve tenfizi için Türkiye'de bir avukata vekaletname verilebilir. Yurtdışında yaşadığınız yere en yakın elçilik veya konsolosluk vasıtasıyla bir vekaletname çıkartıp postayla göndererek işlemleri başlatılabilir. Bunun için Türkiye'ye gelmek gerekmemektedir.

 

Soru :İşe iade davası açmak için ön koşul nedir? Herkes işe iade davası açabilir mi?

İşe iade davası açabilmek için öncelikle iş akdinin haksız feshedilmiş olması gerekmektedir. Bu haksız fesih yanında iş yerinde en az 30 işçinin çalışması gerekmektedir. Bu iki koşul gerçekleşmeden işe iade davası açılamaz.

 

Soru :Yurtdışında yaşıyorum, Türk vatandaşıyım, yurtdışında boşandım ne yapmam gerekiyor?

Yurtdışında verilen boşanma kararının Türk Nüfus Sistemine işlenebilmesi için bu kararın mutlaka tanıma ve tenfiz davası ile geçerlilik kazanması gerekmektedir. Bu tanıma ve tenfiz kararı olmadıkça yurtdışında boşanmış olsanız da ülkemizde hala evli sayılırsınız.

 

Soru :Reddi miras veya mirasın reddi nedir? Nasıl Yapılır?

Miras bırakan ( muris) öldükten sonra mirasçıları 3 ay içerisinde mirası reddedebilirler. Bu işleme reddi miras veya mirasın reddi denir. Bu işlem Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılacak bir dava ile yapılır.

 

Soru :Taşınmaz sahibi olarak imar ve kamulaştırma gibi işlemlerde nasıl bir yol izlemeliyim?

Gayrimenkul hukuku, hem çok karışık bir mevzuata sahip olması hem de dilinin çok ağır olması nedeniyle iş sahiplerini tedirgin etmektedir. Bu aşamada en mantıklı olan hak kayıplarına uğramamak için profesyonel avukat yardımı almaktır.

 

Soru :Yurtdışı borçlanma işlemleri nelerdir? Nasıl yurtdışı borçlanma yapabilirim?

Yurtdışında çalışıp borçlanma yaparak emeklilik hakkı elde etmek isteniyorsa öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir dilekçe ile başvurulmalıdır. Bu başvuru sonrası hak sahibi olduğunuz tespit edilirse ödemeniz gereken tutar tarafınıza bildirilir. Hak sahibi olmadığınız bildirilirse bu aşamada dava yoluyla emeklilik hakkını elde etme ihtimaliniz vardır.

 

Soru :Serbest avukat olarak İzmir dışında dava takip edebiliyor musunuz?

Avukatlar, süreklilik arz etmemek kaydıyla bağlı bulundukları baro dışında da dava ve iş takip edebilirler. Bu bağlamda İzmir dışında yakın çevrede alıp yürüttüğümüz dava ve işler olmaktadır. Ancak hem gidiş dönüş masrafları hem de şehir dışı olması nedeniyle daha fazla zaman ve emek kaybı göz önüne alındığında, tercihen iş sahiplerinin bulundukları yerden bir meslektaşımız ile çalışmasını tavsiye ediyoruz.