*Kanuni mirasçılık, sorudan yasadan doğan bir mirasçılık türüdür.

*Kan hısımlarının mirasçılığı zümre esasına göre kendi içinde derecelere ayrılmış şekilde belirlenmmiştir . 

*Murisin altsoyu birinci derece mirasçıdır . Altsoyun mirasçılığında sınır yoktur. Çocukların miras payı oranları . Muristen önce ölmüş olan çocukların yerini her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyu alır.

*Murisin anne ve babası ikinci derecede mirasçıdır. Ana ve babanın miras payları eşitir ,anne veya baba mirasbırakandan önce ölmüş ise onun yerini her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyu alır. Bir tarafta hiç mirasçı bulunmaması halinde mirasın tamamı sağ kalan diğer taraftaki yasal mirasçıya kalır.

*Murisin  büyükana ve büyükbabası üçüncü derecede mirasçıdır.

*Sağ kalan eş yasal mirasçıdır. Eşin miras payı birlikte mirasçı olduğu kişilere göre farklılık gösterir;

-Murisin altsoyu ile birlikte mirasçı olursa mirasın 1/4'ünü ,ana-baba yahut bunların altsoyu ile birlikte mirasçı olursa 1/2 sini, büyükanne-büyükbaba veya onların altsoyu ile birlikte mirasçı olursa 3/4 'ünü alır. Bunların hiçbiri yoksa sağ kalan eş yasal miras payının tamamını alır.

*Evlat edinilen kanuni mirasçıdır ve altsoy gibi mirasçı olur. Evlatlığın kendi ailesinden olan mirasçılığı da devam eder.

*Özellikle belirtmek gerekir ki; evlat edinen evlatlığın mirasçısı olamaz. Evlatlık sadece kendini evlat edinenin mirasçısıdır diğer halefiyet kurallarından yararlanamaz.

*Murisin kanuni veya atanmış mirasçısı yoksa yahut bunlar mirası reddetmişse miras doğrudan devlete geçer.

*Miras hukuku alanında çalışan bir avukat olarak yukarda belirtilen miras paylarına tecavüz halinde ne yapılacağı noktasındaki sorulara sıkça rastlamaktayız. Tenkis , muris muvaazası vs. konularında ayrıntılı bilgiye ilgili başlıktan ulaşabilirsiniz.